Voorwaarden

Helaas zijn er ook hier voorwaarden in het belang van alle partijen. Volgen is op eigen risico. Voor kleding, werkstukken, persoonlijke bezittingen/gezondheid en geparkeerde voertuigen draag ik geen verantwoording. Draag makkelijke kleding waar eventueel een verfspatje op mag komen.

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij minder dan 4 personen wordt geen workshop gegeven. Bij inschrijving (uitsluitend via email) graag de volledige naam/adres/woonplaats van betrokkenen en een telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon. Indien u de workshop op uw eigen locatie wenst graag ook opgave daarvan. Houdt svp rekening met benodigde ruimte voor en rond schildersezels, etc. Bij meer dan 20 km vanuit mijn standplaats wordt 0,20 per kilometer berekend.

Betalingen dienen vooraf te geschieden. Het afgesproken bedrag (= inclusief BTW) dient uiterlijk een week voor de schilderworkshop te zijn ontvangen op mijn girorekening. Indien een betaling niet binnen de afgesproken termijn is ontvangen wordt de boeking als geannuleerd beschouwd. Indien na boeking en betaling toch wordt afgezien van de workshop is in principe geen restitutie mogelijk. In principe wordt te laat arriveren voor een boeking niet in tijd of anderszins gecompenseerd.
Alleen als ik in gebreke blijf en een boeking niet kan verzetten naar een andere datum zal restitutie worden verleend. In geval van ziekte kan er worden gecompenseerd. Daartoe dient men wel tijdig te hebben gemeld dat men wegens ziekte verhinderd is.

Een deelnemer/bezoeker die discriminerend of ander onbetamelijk gedrag vertoont zal onverwijld worden gesommeerd de workshopruimte of het terrein te verlaten zonder recht op restitutie van betaalde gelden. Indien deelnemers/bezoekers schade veroorzaken aan mijn eigendommen (dieren, omliggend land, voertuigen of gebouwen) zal die schade in rekening worden gebracht. Indien deelnemers/bezoekers schade veroorzaken aan eigendommen (dieren, omliggend land, voertuigen of gebouwen) van de eigenaar van de ruimte waar de workshop wordt gehouden zal die schade door betrokkene(n) met de eigenaar worden geregeld.

De thema's voor het schilderen worden door mij, eventueel mede nav een voorgesprek, bepaald tenzij heel duidelijk anders is afgesproken. Van de gemaakte stukken wordt voor mijn archief en eventueel deze site een foto gemaakt. Dat kan ook van de sessie, waarbij u indien gewenst niet herkenbaar op de foto komt.

Ik ben vrij de voorwaarden zonodig aan te passen. De inschrijving voor een workshop is tevens de akkoordverklaring voor de voorwaarden die tijdens de inschrijving golden.


Laatst bijgewerkt: 8 april 2010