Voorwaarden hotstonemassage.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen mij en een cliënt waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, behalve als dit schriftelijk door mij wordt bevestigd.
Ik heb/hou de vrijheid de voorwaarden aan te passen. De voorwaarden ten tijde van een afspraak blijven geldig zolang de afspraak/behandeling duurt.
Zaken die niet direct beschreven zijn worden in de geest van de geldende voorwaarden beschouwd.

1.
De massage is bedoeld voor de bevordering van uw gezondheid en rust c.q. ontspanning.
U zorgt ervoor ruim voor de behandeling goed te hebben gegeten.
U neemt zelf 1 groot badlaken en 2 ruime handdoeken mee.
(u ligt op het grote badlaken en met de handdoeken worden de lichaamsdelen bedekt die even niet worden gemasseerd).


2.
Ik ben geen therapeut, zodat klachten die een specialistische aanpak vereisen niet opgelost kunnen worden met deze massage. Wel kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden. In bepaalde gevallen kan ik besluiten af te zien van een massage en u (de cliënt) doorverwijzen naar een arts/specialist (zie hierboven).
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens de intake geeft om de massage zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.

3.
Over het algemeen geldt dat u als u een sportmassage mag ondergaan, ook een ontspanningsmassage mag krijgen. Bij twijfel altijd eerst toestemming van uw eigen arts aanvragen, wat ik dan graag vóórdat ik u behandel ontvang.
U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u tijdens de intake geeft om de massage zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.
Ik masseer niet of deels niet bij bijvoorbeeld:
Deze massage is ook niet geschikt voor mensen die last hebben van:

Ik ga er van uit dat er een eerlijke communicatie tussen ons bestaat.

4.
De massages hebben niets met erotiek te maken. Voor dat doel moet u ergens anders zijn.

5.
Ik voer voor mezelf een cliëntenadministratie. U mag uiteraard inzage hebben in mijn administratie over u. De gegevens die u geeft worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan anderen verstrekt. Ik hou me vanuit de verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.
Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend.

6.
U maakt tijdig een afspraak voor deze massage. De stenen moeten immers tot de gewenste temperatuur worden opgewarmd en dat kan ongeveer 2 uur duren.
Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Van binnen 24 uur geannuleerde afspraken wordt de helft van de kosten aan u berekend tenzij in geval van ziekte/ongeluk e.d.

7.
Kosten voor individuele behandelingen dienen vooraf contant te worden voldaan tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Ik ben niet aangesloten bij enige vereniging of zorgverzekeraar. Indien u vergoedingen verwacht kunt u beter voor een andere masseur kiezen. Mocht uw verzekeraar toch (deels) vergoeden dan kunt u van mij uiteraard een kwitantie krijgen.

8.
Alleen schriftelijke klachten worden in behandeling genomen. Deze klachten (betreffende factuur/behandeling) dienen binnen 7 dagen te worden gedaan. Indien enige klacht gegrond is en mijn aansprakelijkheid is vastgesteld zal de vergoeding ten hoogste de factuurwaarde bedragen.
Ik sluit elke aansprakelijkheid van schade of letsel, voortvloeiend uit een behandeling uit.

9.
Van mijn kant kunt u uiteraard verwachten dat ik me volledig inzet de massages zo goed mogelijk uit te voeren zodat u daar zoveel mogelijk goede effecten van kunt genieten.

10.
In alle gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij mij.
Bij het aangaan van een contract en/of behandeling verklaart u het eens te zijn met de voorwaarden.


Laatst bijgewerkt: 10 jun 2013